Algemeen

 

Contact

Bezoekadres

 

Overige

geeft zich hierbij op als: lid van de Vereniging voor Investeringstoetsing en zal de jaarlijkse contributie, thans vastgesteld op € 45, voldoen op NL68 RABO 0339 1941 54 t.n.v. Vereniging voor Investeringstoetsing, o.v.v. zijn/haar naam.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar (1 januari t/ 31 december) en wordt daarna stilzwijgend verlengd. Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dient u dit schriftelijk vóór 31 december te melden bij het bestuur.

 


Beveiligingscode Beveiligingscode